• Inspektor Ochrony Danych Osobowych III edycja

    Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Więcej
  • Prawo zamówień publicznych

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW Czy wiesz, że 18 kwietnia 2018 będzie już obowiązywało składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie? Więcej
  • Zatrudnienie cudzoziemca

    Czy wiesz, że od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG Więcej
  • 1